Institut for Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi

Mennesker | Sundhed | Helhed

Kursustilmelding

BKST udd. Modul 3

BKST udd. Modul 3/ Jylland

 

 BKST udd. Modul 3
 
-Kroppens rytmiske udtryk

24 lektioner/fordelt på 3 dage.
Forudsætning for deltagelse: Modul 1-2 herfra instituttet eller tidl. Intro og BKST 1.


"There has been a revolution in how we perceive the body.
What appears to be an object, a three-dimensional anatomical structure,
is actually a process, a constant flow of energy and information"
- Deepak Chopra

Vi tager tråden op fra de foregående kurser, og hver kursist giver en medkursist en session med træning i den indledende samtale. Efterfølgende evalueres behandlingen. Fælles gennemgang af observationer og evt. problemstillinger i behandlingerne.De grundlæggende værktøjer i Biodynamisk KST er at lytte og følge kroppen i en fælles samtale og samarbejde. Terapeuten følger det, som klientens system fortæller, og ikke en fastlagt opskrift Det er ikke teknik eller metode, som skaber en dygtig behandler, men behandlerens evne til at lytte fordomsfrit efter og anerkende klientens behov.

Behandlingen er som en dans, et møde, hvor behandleren slipper sine forudindtagede forventninger. Helbredelse handler om mere end at blive symptomfri. Det handler også om at understøtte og integrere helheden, uanset hvilken vej klientens egne selvhelbredende kræfter vælger. Kurset er derfor begyndelsen på en dybdegående lytte-træning i nærvær og stilhed. Der trænes i at lytte til de enkelte kranieknoglers bevægelser med forskellige behandlingsgreb. På denne måde bliver knoglerne og det integrerede netværk af bindevæv og væske "lytteposter" til hele kroppen.

"Reading the nuances of the tide", var Dr. Sutherlands beskrivelse af at "lytte" til rytmerne, som han beskrev "The Tide". Der er en mangfoldighed af rytmer, som i virkeligheden er én rytme, hvor den hurtigste rytme rider ovenpå de andre rytmer.

I den biodynamiske KST tales der især om tre rytmer: Cranial wave (KST-rytmen), midtide og longtide. Sammen skabes et helt system af rytmer, som er foldet ind i hinanden. Rytmerne udtrykker sundhedstilstanden i kroppen og kan "læses" af den trænede behandler. Den Biodynamiske Kranio-Sakral Terapi er en holistisk tilgang til helbredelse, hvor forbindelsen mellem krop, psyke og sjæl anerkendes som en helhed. På dette kursus dykker vi ned i KST-rytmen og hvordan den udtrykker sig i de enkelte kranieknogler.
Derfor introduceres din rolle som terapeut på dette kursus, og dette vil fortsat være en integreret del på de fremtidige kurser.



Kursusindhold:
- Introduktion til knoglernes biomekanik/bevægelser igennem "hands-on" kontakt.
- Stillepunkt: Det biodynamiske stillepunkt, som sker i samarbejde med kroppen.
- Fulcrums/ankerpunkter og betydningen af disse i vores behandling.
- Behandlingsreaktioner og praktiske tips om behandling.
- Etik/moral og journalskrivning.
- Din rolle som behandler/terapeut.
- Introduktion til "klientsamtalen".

 


Pris:4200,- kr (DKK)
Depositum:1000,- kr (DKK)
Tider:D. 6. - 8. marts 2025. Mødetid: kl. 9.00-16.30
Underviser:Nicolaj Jespersen
Sted:Buskelundgaard, Pippisvej 1, Silkeborg

Gennemføres ved min. 6 tilmeldte deltagere 5 uger måned før kursusstart. Så meld til i god tid.

Incl. formiddagskaffe/te med brød og eftermiddagskaffe/te med frugt/snack.

OBS Deltagelse på kurset samt adgang og ophold på kursusstedet er på eget ansvar.

Alle priser er i DKK (danske kroner). Der kan betales med Dankort og Visa/Dankort.



Copyright ©2011-2015 Institut for Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi, Mennesker | Sundhed | Helhed, Klostervænget 8, 6900 Skjern
info@kstinstituttet.dk · CVR-nr. 32033032