Institut for Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi

Mennesker | Sundhed | Helhed

Kursustilmelding

Eksamensdage

BKST Eksamen / Jylland

 

TILMELDING SENEST 6 UGER FØR.

 

OBS! Læs før du tilmelder dig.

-Du skal have taget dit seneste kursus eller været medhjælper min. 3 mdr før eksamen.

-Er du usikker på om du er klar eller f.eks. ønsker støtte/guidning til din opgave, så book min. 1,5 times supervision hos enten Heather eller Anney.

-Din betaling går tabt, såfremt du må afmelde afbud senere end 3 uger før. Dette gælder også ved sygdom.

-Vær sikker på at du har de praksistimer og egen behandlinger du skal have og i øvrigt opfylder kravene for at kunne komme til eksamen.

 

Krav der skal opfyldes, før du kan tage eksamen til Biodynamisk Kranio-Sakral Terapeut ses på flg. side http://www.kstinstituttet.dk/kst-uddannelse-og-eksamen  Læs også her om re-eksamen. 

 

Uddybende omkring eksamen og de specifikke krav: 

For at blive Eksamineret Biodynamisk Kranio-Sakral Terapeut kræves deltagelse i følgende kurser i BKST:

Introkursus

BKST 1

BKST 2

BKST 3

BKST 4

BKST 5

BKST 6

Børn 1

Børn 2

BKST og hjernen

Stilhed og essens

Eksamen

Kurserne tages i denne rækkefølge: Introkursus, BKST 1, BKST 2, BKST 3, BKST 4, BKST 5, BKST 6.
Børn 1 kan tages efter BKST 4 og derefter kan Børn 2 og Børn 3 tages.
BKST og hjernen samt Stilhed og essens kan tages efter BKST 3.

I alt: 348 lektioner, incl. 4 timers gruppeeksamen. 

Dertil kommer Praksistimer: Min. 300, heraf 50 på børn under 10 år. Disse timer skal være dokumenterede. 

Ud af disse timer skal der ligge min. 10 behandlinger mellem hvert af kurserne. Inden eksamen skal du ud over de 300 praksistimer have modtaget 15 egen-behandlinger hos en uddannet BKST-terapeut, hvor af en af disse skal være ved en biomekanisk KST-terapeut. Og du kan ikke bruge den samme BKST- terapeut mere end max 3 sessioner(det må du selvfølgelig meget gerne, men kun 3 kan tælle i regnskabet).

OBS anatomi, fysiologi og patologi skal også være gennemført inden eksamen (udbydes ikke af os).

 

Den skriftlige del, som består af 2 dele:

Begge dele skal sendes til instituttet senest 2 uger før din eksamen som PDF.


1. Udfærdige en skriftlig opgave, hvor du beskriver, vurderer og evaluerer 2 af dine behandlingsforløb på min. 3 sessioner. Klient efter eget valg. Max 3 A4 sider tekststr 13 og sidetal. Disse sendes til instituttet senest 2 uger før din eksamen. 

2. Udfærdige papir med beskrivelse af 

Biomekanisk KST, på ca. en A4-side, tekststr. 13

Biodynamisk KST på ca. en A4-side, tekststr. 13.

Tillæg i forhold til indholdet i den skriftlige opgave:

Hvilke tanker har du gjort dig før, under og efter behandlingerne? 

Hvad er klienten kommet pga? 

Klienterne skal være min. 7 år.

Hvad oplever du før, under og efter behandlingen? 

Hvad tænker du i forhold til den viden du har fra KST og fra anden viden?  

Hvad oplever klienten under behandlingen og undervejs i forløbet?

3-4 behandlinger af de klienter, du vælger til opgaven, er fint.

Det behøver ikke være sat fint og flot op. Blot overskueligt. HUSK sidetal og dit navn på denne opgave (så vi ikke skal sende retur igen).

 

På eksamensdagen:

Da vi har læst din opgave gennemgås den ikke. Vi kan dog stille spørgsmål ind og bede om at få noget uddybet og/eller, hvis der er noget vi ikke forstår. Derudover trækker du nogle kort med spørgsmål - og/eller BKST-begreber, som du skal gøre rede for og vise at du har forstået. Da mange af begrebene ikke bare kan forklares og beskrives med få ord, så lægger vi vægt på, at du forstår, hvad de betyder.

Du laver 1 behandling. Klienten kan være fra 7 år og op efter. Efter behandlingen afsættes der tid til, at du laver en skriftlig vurdering/evaluering af behandlingen, som du fremlægger for os. Samt har udfyldt journal, som vi skal have.

Derefter vil der ske en vurdering af dig som terapeut og det besluttes om du kan bestå. Skulle du ikke bestå, vil du modtage supervison på, hvad du skal arbejde med inden en re-eksamen.

Vedr. klienter på eksamensdagen

Klienten, som du ikke kender, får du i en behandling på 50 min. 

Hvor du blot gør, som du ville gøre derhjemme. Vi er til stede.

Medbringes på dagen:

Dine egne journalkort, et tæppe, lagen og andre ting du finder gavnlige, for eksempel et ur og evt. madpakke, da der blot vil være vand og kaffe/the på dagen.

 
Vedr. tillæg til eksamensbeviset:

Nedenstående skal vi ligeledes have tilsendt 2 uger før eksamensdatoen.

Du skal maile dine kurser til os i selve mailen (ikke vedhæftet), således at teksten blot kan kopiers over i det tillæg, der udskrives sammen med dit eksamensbevis. 

OBS på at skrive på nedenstående måde, ellers vil du få det tilbage, da dette er måden det skal stå for at kunne sættes ind i dit eksamensbevis.

F.eks.

Intro d. 2.-3. nov. 2018 (16 lek.),  KST 1 d. 13.-17. jan. 2019 (32 lek.), BKST 2 d. 14.-19. Marts 2019 (40 lek.),  osv.  

Vi skal også vide, hvor du har taget din anatomi, fysiologi og patologi/sygdomslære. Vedhæft billede af bevis for dette.

Antal af praksistimer til d.d. Selve dansekortene medbringes på eksamensdagen.

OBS hvis vi ikke har modtaget ovennævnte de 2 uger før eksamen, samt i den form det skal være, kan eksamen blive udskudt til et senere tidspunkt. Der udsendes IKKE en reminder.

 

Vi glæder os til at se jer til en god dag. Kærlige hilsner Heather og Anney

 

 


Pris:2700,- kr (DKK)
Depositum:0,- kr (DKK)
Tider:D. 16. nov. 2023 Mødetid ml. kl. 9.00 og 16.00
Underviser:xxx
Sted:Klostervænget 8, 6900 Skjern

 

Alle priser er i DKK (danske kroner). Der kan betales med Dankort og Visa.Copyright ©2011-2015 Institut for Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi, Mennesker | Sundhed | Helhed, Klostervænget 8, 6900 Skjern
info@kstinstituttet.dk · CVR-nr. 32033032