Institut for Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi

Mennesker | Sundhed | Helhed

Kursustilmelding

KST 2

BKST 2 / Jylland

40 lektioner/fordelt på 4 dage.

Forudsætning for deltagelse: Introkursus samt BKST 1 herfra instituttet. 

"There has been a revolution in how we perceive the body. What appears to be an object, a three-dimensional anatomical structure, is actually a process, a constant flow of energy and information"
- Deepak Chopra

Vi tager tråden op fra KST 1, og hver kursist giver en medkursist eller model et behandlingsforløb med træning i den indledende samtale. Efterfølgende evalueres behandlingen. Fælles gennemgang af observationer og evt. problemstillinger i behandlingerne.

De grundlæggende værktøjer i Biodynamisk KST er at lytte og følge kroppen i en fælles samtale og samarbejde. Terapeuten følger det, som klientens system fortæller, og ikke en fastlagt opskrift Det er ikke teknik eller metode, som skaber en dygtig behandler, men behandlerens evne til at lytte fordomsfrit efter og anerkende klientens behov. Behandlingen er som en dans, et møde, hvor behandleren slipper sine forudindtagede forventninger.

Helbredelse handler om mere end at blive symptomfri. Det handler også om at understøtte og integrere helheden, uanset hvilken vej klientens egne selvhelbredende kræfter vælger. Kurset er derfor begyndelsen på en dybdegående lytte-træning i nærvær og stilhed. Der trænes i at lytte til de enkelte kranieknoglers bevægelser med forskellige behandlingsgreb. På denne måde bliver knoglerne og det integrerede netværk af bindevæv og væske "lytteposter" til hele kroppen.

På dette kursus introduceres den selvhelbredende kraft / intelligens, som Dr. Sutherland gav navnet The Breath of Life. Dr. Sutherlands opdagelse omkring en bagvedliggende intelligens går fint i tråd med den nyeste forskning indenfor kvantefysisk og energiforståelse, som indrages i den terapeutiske tilgang i undervisningen.

"Reading the nuances of the tide", var Dr. Sutherlands beskrivelse af at "lytte" til rytmerne, som han beskrev "The Tide". Der er en mangfoldighed af rytmer, som i virkeligheden er én rytme, hvor den hurtigste rytme rider ovenpå de andre rytmer. I den biodynamiske KST tales der især om tre rytmer: Cranial wave (KST-rytmen), midtide og longtide. Sammen skabes et helt system af rytmer, som er foldet ind i hinanden. Rytmerne udtrykker sundhedstilstanden i kroppen og kan "læses" af den trænede behandler.

Den Biodynamiske Kranio-Sakral Terapi er en holistisk tilgang til helbredelse, hvor forbindelsen mellem krop, psyke og sjæl anerkendes som en helhed. Derfor introduceres din rolle som terapeut på dette kursus, og dette vil fortsat være en integreret del på de fremtidige kurser.


Kursusindhold:

 • Introduktion til knoglernes biomekanik/bevægelser igennem "hands on" kontakt
 • Introduktion til The Breath of Life og Primary Respiration.
 • Introduktion til de tre rytmer: Kranio-Sakral-rytmen, mid-tide og long-tide.
 • Meditativ tilstedeværelse som redskab til at mærke de subtile rytmer mid-tide og long-tide.
 • Stillepunkt: Det biodynamiske stillepunkt, som sker i samarbejde med kroppen. Stillepunktet kan have en unik balancerende effekt på kroppen og åbner for kroppens egne iboende selvhelbredende kræfter.
 • Fulcrums/ankerpunkter og betydningen af disse i vores behandling.
 • Reciprocal Tension Membrane.
 • Introduktion til ansigtsknoglerne og ansigtsdiaphragma.
 • Introduktion til de orale tilgange (at arbejde i munden).
 • Ryg, nakke og bækken.
 • Der undervises i forskellige tilgange, hvor du kan kombinere en række behandlingsmuligheder efter klientens behov.
 • Behandlingsreaktioner og praktiske tips om behandling.
 • Etik/moral og journalskrivning.
 • Din rolle som behandler/terapeut.
 • Introduktion til "klientsamtalen".

Pris:5875,- kr (DKK)
Depositum:1000,- kr (DKK)
Tider:D. 21. - 24. nov. 2023. Mødetid: kl. 9.00-18.00, dog sidste dag kl. 9.00-17.00
Underviser:xxx
Sted:Buskelundgaard, Pippisvej 1, Silkeborg

Gennemføres ved min. 6 tilmeldte deltagere 5 uger måned før kursusstart. Så meld til i god tid.

OBS Incl. formiddagskaffe/te med brød og eftermiddagskaffe/te med frugt/snack.

 

 Alle priser er i DKK (danske kroner). Der kan betales med Dankort og Visa.Copyright ©2011-2015 Institut for Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi, Mennesker | Sundhed | Helhed, Klostervænget 8, 6900 Skjern
info@kstinstituttet.dk · CVR-nr. 32033032