Institut for Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi

Mennesker | Sundhed | Helhed

Kursustilmelding

Stilhed og essens

Stilhed og Essens /KBH Ø

32 lektioner/4 dage.

Kurset gennemføres ved min. 6 tilmeldte, senest 5 uger før, så tilmeld dig i god tid  

Forudsætning for deltagelse: At du har deltaget på min. KST 3 herfra instituttet.

Fire dage med fordybelse og nærvær i en non doing og not knowing tilstand, hvor vi stiller os til rådighed for stilheden og klientens højere Intelligens.

Dynamisk stilhed er formløs og kan ikke begribes som metode, men er en tilstand, som selv vælger at komme tilstede. The Breath of Life udspringer fra denne tilstand, som eksisterede fra før vi blev til form. Dynamisk stilhed er en del af de fleste spirituelle traditioner og meditationspraksisser, og den hører derfor ikke specifikt til Kranio-Sakral Terapien. Men fordi vi i den biodynamiske tilgang befinder os i en dybt lyttende proces, hvor stilheden naturligt opstår, har en port åbnet sig ind til en endnu dybere stilhed. Dr. Sutherland talte om denne stilhed, og han opfordrede sine studerende til at sanse stilheden i "The Heart of the Tide".

Life manifests itself like a development of fluctuations; up and down, hunger, sleep, waking up, feeling like working, feeling like resting etc. When we start feeling that behind these fluctuations there is something immutable, we stop being perturbed.
- Itsuo Tsuda

Alt liv manifesterer sig som bevægelse og rytme. Det er organismens musik, der danser livet frem i hver eneste celle, molekyle og atom - et orkester, der spiller sammen i spontan kohærens eller et sammenhængende tensegrity-system.
Breath of Life / livsenergien udfolder sig som bevægelse og rytme. Bevægelsen udfolder sig fra et centrum af stilhed - i kroppen udfoldes det ud fra vores oprindelige primitivstribe.

Bevægelserne udtrykkes i utallige rytmer, hvoraf nogle få er navngivet som:

- Cranial wave (KST-rytmen)
- Mid tide
- Long tide

Rytmerne kan ikke adskilles og er i virkeligheden én rytme, der udtrykker sig forskelligt. Når stilheden indtræffer, giver man kroppens intelligens fred til at frisætte ressourcer og reparere sig selv. Både terapeut og klient kobler sig ind på en kropslig og åndelig intelligens og lader den arbejde.

Dynamisk stilhed opstår, når long tide stopper og erstattes med stilhed. Alt liv opstår ud af denne stilhed, som et centrum i et hjul. I hjulet er der stille i midten, og bevægelserne øges, jo længere vi kommer ud i periferien.

Be still and know
And let the breath of life whisper to your heart and fill you with stillness.
- Dr. Sutherland


Når den dynamiske stilhed kommer til stede under en behandling, opleves det næsten som en tilstedeværelse i rummet. Stilheden indtræffer, når kroppen har udtrykt sig i form af aktivitet og bevægelse - behandleren lytter og venter, indtil stilheden indtræffer. Det er et holistisk kvantespring, der bevæger sig dybt ind i vores egen essens i et ordløst og grænseløst rum.

Både klient og behandler befinder sig i "The neutral" - en tilstand, hvor aktiviteterne / bevægelserne ophører. Dette er et møde uden forventning eller intention - en væren, hvor både klient og behandler er online med de selvhelbredende kræfter. I denne tilstand er der ikke noget, vi skal finde, holde fast i, opnå, forfølge eller konstruere.

To know another human being in their essence, you don't really need to know anything about them - their past, their historie, their story. We confuse knowing 'about' with a deeper knowing that is non conceptual. Knowing about and knowing are totally different modalities. One is concerned with form, the other with the formless. One operates through thought, the other through stillness.
- Eckhart Tolle

Kurset skal ses som en port, der åbner sig til en fortløbende proces. Det er et meget anderledes kursus, som primært fokuserer på terapeutens egen tilstand. Dette betyder, at du på kurset kan møde nogle dybe processer i dig selv. Når vi skal arbejde med andre, er det nødvendigt at blive bevidste om vores egne sår og skrammer, så disse ikke reflekteres og aktiveres ind i behandlingen.

Kurset vil veksle mellem meditation, "hands-on" og sharing.

Når porten åbner sig, og Dynamisk stilhed træder ind, befinder vi os som behandlere i en dyb, lyttende tilstand af væren i nuet. Vi lytter med hele vores væsen i klarhed og åbenhed uden at definere stilheden. Behandlerens egen tilstand skaber rummet, hvor klientens selvhelbredende kræfter kan manifestere sig, og den iboende intelligens kan udfolde sin visdom på måder, som ikke kan planlægges eller forstås.

Her er nogle tilbagemeldinger fra kursister efter deltagelse på Dynamisk stilhed 

Kære Anni og Heather.

Tusind, tusind tak for et fantastisk kursus. Jeg føler virkelig, at jeg har været på en personlig rejse, og at det har rørt ved noget grundlæggende i mig. Kurset har gjort mig til et endnu mere nærværende, opmærksomt og sansende menneske, og det mærker jeg både som behandler og i mit liv i det hele taget.

Og så har jeg fået en virkelig dybtliggende ro i mig selv, og det er som om, jeg hviler i mig selv på en helt anden måde end før. Så jeg har både fået en ny behandlingsform med mig samtidig med en stor personlig udvikling, som ligger ud over, hvad jeg overhovedet kunne have forestillet mig.

Efter jeg er kommet hjem, er jeg kommet frem til, at jeg helt sikkert skal videre ad denne vej - både ved egen hjælp, og så glæder jeg mig til at høre nærmere om, hvad I kommer frem til mht. videre kurser i Dynamisk Stilhed (forventningerne er tårnhøje). Men samtidig kan jeg også se værdien af at kunne noget mere dynamisk KST med træning i at skelne/lytte til, hvilken behandling, der er optimal, da der vil være situationer, hvor man ikke har freden og tiden til at gå i Dynamisk Stilhed, og derfor kan jeg nu se, at der kan være brug for begge dele.

Knus,
Anita

 

 


Pris:5375,- kr (DKK)
Depositum:1000,- kr (DKK)
Tider:D. 13. - 16. Dec. 2023 Mødetider: kl. 9.00-17.00, sidste dag 9.00-14.30.
Underviser:Anney
Sted:Kroghsgade 3, kld. th. 2100 København Ø.   (se på kort)

Gennemføres ved min. 6 tilmeldte deltagere 5 uger måned før kursusstart. Så meld til i god tid.

OBS Incl. formiddagskaffe/te med brød og eftermiddagskaffe/te med frugt/snack.

Deltagelse på kurset samt adgang og ophold på kursusstedet er på eget ansvar.

Alle priser er i DKK (danske kroner). Der kan betales med Dankort og Visa.Copyright ©2011-2015 Institut for Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi, Mennesker | Sundhed | Helhed, Klostervænget 8, 6900 Skjern
info@kstinstituttet.dk · CVR-nr. 32033032